Dryland degradation in Central Sudan and conservation for survival

Författare
Katarina Olsson
(Katarina Olsson and Anders Rapp.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Physical Geography, University of Lund 1991 Sverige, Lund Sida 192-195 illustrationer (vissa i färg), diagram