Du har huvudrollen i ditt liv - om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring

Den här användbara boken behandlar forumspel, en metod för att medvetandegöra människor om deras möjligheter att styra sina liv och inte bli offer för grupptryck, dålig självkänsla, droger m.m.

Författare
Katrin Byréus
(Katrin Byréus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2012 Sverige, Stockholm, Egypten 211 sidor. 21 cm
TPB 2011 Sverige, Johanneshov 1 CD-R 4 3/4 tum
Liber 2010 Sverige, Stockholm, Egypten 211 sidor. 21 cm 978-91-47-09976-4
Liber, Berling Skog 2001 Sverige, Stockholm, Trelleborg 192 sidor. 21 cm 978-91-47-05075-8
Liber, Gotab 1996 Sverige, Stockholm, Stockholm 181 sidor. 21 cm
Liber utbildning, Gotab 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 181 sidor. 21 cm
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 181 sidor. 21 cm 91-21-12042-0
Utbildningsförl., Gotab 1990 Sverige, Stockholm, Stockholm 181 sidor. 21 cm