Du skal være far

Författare
Dick Sundevall
(Dick Sundevall på dansk ved Finn Abrahamowitz)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samleren 2001 Danmark, København 328 sidor. : ill. 87-568-1599-9