Du skal være far

Författare
Dick Sundevall
(Dick Sundevall på dansk ved Finn Abrahamowitz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bogklubben 2002 Sverige, København 329 sidor. 87-604-1430-8