Duel on Syrtis

Författare
Poul W. Anderson
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anncona Media 2016 Sverige 978-91-88517-20-3