Duimeliesje

Författare
H. C. Andersen
(Verteld door: Gallie Åkerhielm. Gëillustr. door: Elinor Askvold. Vertaald door: Dora Steffelaar)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alga 1948 Sverige, Stockholm 34,(1)s : Ill