Duktig flicka

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Molnfritt Förlag 2015 Sverige 978-91-87317-52-1
Tollgerdt, Scandbook 2012 Sverige, Båstad, Falun 124 sidor. 21 cm 978-91-979148-3-3