Dynamic mechanical data of non-reinforced plastics

Författare
Kjell Lundin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Stockholm 137 sidor. : diagr., tab.