Dynamics and forecasting of frit fly populations in Sweden

Författare
Mats Lindblad
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniv.) 1997 Sverige, Uppsala 23 sidor. 24 cm 91-576-5290-2