Dynamics of Long-Life Assets - From Technology Adaptation to Upgrading the Business Model

Författare
(Edited by Stefan N. Grösser, Arcadio Reyes-Lecuona, Göran Granholm.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer International Publishing, Imprint: Springer 2017 Tyskland, Cham XXVI, 356 sidor. 117 illus., 81 illus. in color. online resource. 978-3-319-45438-2