Dynamisk femanalys av betongpelare utsatt för transversell stöt - examensarbete utfört vid Avdelningen för Byggnadsmekanik

Författare
Ola Bengtsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska högskolan i Lund, Avdelningen för Byggnadsmekanik 1983 Sverige, Lund 130 sidor.: ill.