Dyngehus, Uddevalla kommun

Författare
Cecilia Ericson
(Text & layout: Cecilia Ericson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län 1995 Sverige, Göteborg 10 sidor. ill.
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, Länsstyr:s tr. 1992 Sverige, Göteborg, Göteborg 10 sidor. ill.