Dyrk grønnsaker

Författare
Lars-Eric Samuelsson
(Lars-Eric Samuelsson og Ulf Schenkmanis oversatt av Babben Thams foto: Bertil K. Johanson)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schibsted 1997 Norge, Oslo 155 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg), tab. 82-516-1642-5