EAM-kursen i Skövde - rapport från ett pilotprojekt med utbildning i elektroakustisk musik våren 1992

Författare
Jens Hedman
(Jens Hedman Erik Mikael Karlsson)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Rikskonserter 1992 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 7 sidor.