EG - ett hot mot den offentliga sektorn - rapport från en forskningscirkel om den offentliga sektorn och EG

Författare
Lars Holmstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LO-distriktet i Uppsala län, Uppsala univ. 1990 Sverige, Uppsala 57 sidor. : ill.