EPM - enheten för palliativ medicin - ett organisations- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom palliativ vård utgången från geriatrisk klinik

Författare
Monica Hugoson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rehabilitering och långvårdskliniken, Länssjukhuset i Kalmar 1999 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Kalmar 6 sidor.