ERTS-1 1, Molnstudier med bilder från ERTS-1

Författare
(Jan O. Mattsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitets naturgeografiska institution 1973 Sverige, Lund [2], 17 sidor., [4] pl.-bl. ill.