ESIS TC6 fracture toughness round robin

Författare
Fredrik Engman
(F. Engman, T. Hansson and R. Warren.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1993 Sverige [8] sidor.