EXCEL - en introduktion till kalkylprogrammet

Författare
Jan Greve
(Jan Greve.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1990 Sverige, Lund, Lund 175 sidor. 23 cm