Early child care in Sweden

Författare
Ragnar Berfenstam
(Ragnar Berfenstam and Inger William-Olsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gordon & Breach cop. 1973 Storbritannien, London xi, 153 sidor. ill., tab.