Ecce homo! - rädda oss för Guds skull från kärnkraften och dess fasor

Författare
Nils-Axel Mörner
(Nils-Axel Mörner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seelig 1980 Sverige, Solna, Finland 56 sidor. ill. 25 cm