Ecological nature conservation in Sweden

Författare
(Editor: Tor-Björn Larsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket 1990 Sverige, Solna 84 sidor. ill.