Economic modeling in the Nordic countries

Författare
(Edited by Lars Bergman, O. Olsen.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emerald Group Publishing Limited 2010 Storbritannien, Bingley 314 sidor.