Edda 8 runt millenieskiftet - yttre reparationer 1997-2003 : antikvarisk kontroll : Edda 8, Köpings stadsförsamling och kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 12 sidor. : ill.