Edda - Snorres Edda & Den poetiska Eddan

Författare
(Redaktör: Svipdag Fritiofsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mimer bokförlag 2015 Sverige, Göteborg, Tyskland 534 sidor 22 cm 978-91-87593-49-9
Mimer Bokförlag nnnn 978-91-87593-50-5