Eddans dolda visdom

Författare
Jörgen I. Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrshaman 2014 Sverige, Upplands väsby 85 sidor. 21 cm 978-91-978832-3-8