Edith Södergran och den estetiska idealismen - föredrag hållet vid Finska vetenskaps-societetens sammanträde den 20 januari 1958

Författare
Olof Enckell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Finland, Helsingfors 15 sidor.