Edsbyfilm - i kulturens gränstrakter

Författare
Björn Berge
(Berättat av Björn Berge)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ovanåkers hembygdsfören. 1993 Sverige, Edsbyn Bl. 3-19 : ill. 30 cm