Educating nurses for leadership

Författare
(Edited by Harriet R. Feldman, Martha J. Greenberg.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Pub. Co. c2005 USA, New York 339 sidor. 0-8261-2664-2