Education for intercultural citizenship - concepts and comparisons

Författare
(Edited by Geof Alred, Mike Byram and Mike Fleming.)
Genre
Jämförande studier, Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Multilingual Matters 2006 England, Clevedon xi, 254 sidor. 21 cm. 978-1-85359-918-7