Education for work in technological university libraries

Författare
(Ed. by Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IATUL, Chalmers 1981 Sverige, Göteborg, Göteborg [4], 95 sidor. 30 cm