Edvard och Edmund - novell

Författare
Hanna Ongelin
(Af H.)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edlund, Simelii arfv. 1872 Ryssland, Helsingfors, Helsingfors 74 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan