Een christeligh predican, om the tu högwerdiga sacramenten, påschalambet, vthi gamla testamentet, och Jesu Christi h. nattward i nyia testamentet

Författare
Georgius Mylius
(Predicat aff ... Georgio Mylio ... anno Christi M, D. LXXXIX. Pro valete förferdigat och vthgången aff Andrea Joh. Arosiandrino, concent. typographo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1636 Sverige, Upsala, M. DC. XXXVI [8], [24] sidor. 4:o