Een christeligh predikan om Herrans höghwerdigha nattward. Hållin aff ... M. Iohanne Rudbeckio Nericio. Vthi Westerås slotzkyrkio på palme söndagh anno christi a. 1615. Sedhan öffuerseedd och åter hållin j Stockholm a. 1619. och än j Westerås, mutatis mutandis. a. 1627

Författare
Johannes Rudbeckius, d.ä
Genre
Verk före 1800
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1629 Sverige, Tryckt i Westerås aff Oluff Oluffson, a. 1629 [28] sidor. 4:o