"Effatha" - Då Jesus botade den döfstumme enligt Mark. 7: 31-37

Författare
(Af Ch. M.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wretman 1912 Sverige, Uppsala 15 sidor.