Effect of alcohol on subjects' ability to use functional rules in inference tasks

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Kerstin Almqvist)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 6 sidor. 30 cm