Effect of leading and trailing edge fillets on wing/fuselage interference

Författare
Henrik Åslund
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Luleå