Effects of alcohol in two multiple-cue probability learning tasks

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Kerstin Almqvist)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 10 sidor. 30 cm