Effects of alcohol on the learning of linear and nonlinear inference tasks

Författare
Kerstin Almqvist
(Kerstin Almqvist, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1976 Sverige, Umeå 10 sidor.