Effekter av myrdikning på flora och vegetation - en problemstrukturerad sammanställning av litteratur

Författare
Ingvar Backéus
(Ingvar Backéus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNV 1981 Sverige, Solna 47 sidor.