Effekter av vuxenutbildning - forskningsstrategi

Författare
Bodil Eriksson
(Bodil Eriksson, Tor Larsson, Tommy Törnqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska inst., Univ. 1977 Sverige, Uppsala [105] sidor. (var. pag.) : tab. 30 cm