Effekterna på kunskaper, färdigheter och attityder av tidigt påbörjad undervisning i engelska - The effects on knowledge, skills and attitudes of an early start in English instruction : en delstudie inom EPÅL-projektet

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska inst., Uppsala univ., Offsetcenter 1980 Sverige, Uppsala, Uppsala [4], v, 137 sidor. tab. 21 cm