Effektiv förhandling - arbetsbok och dikussionsunderlag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Internordic 2006 Sverige, Kungälv 87 sidor.