Effektiv tidshantering - få mer gjort på kortare tid

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw illustrationer: Eva Lindén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur 2014 Sverige, Stockholm, Lettland 205 sidor. ill. 22 cm 978-91-27-13791-2
Natur & Kultur 2014 Sverige 978-91-27-13956-5