Effektivitet inom hälso- och sjukvård - med en modell vid tillämpning av intern effektivitet

Författare
Annika Lövgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förvaltningshögsk., Göteborgs univ. 1987? Seychellerna, Göteborg 20 sidor.