Effektivitet, säkerhet och pengar - att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecca Stenberg, Jonas Larsson, Lukas Olsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CARER, Center for advanced research in emergency response, Linköping Univeristy Electronic Press 2012 Sverige, Linköping 46 sidor.