Effektivitet, säkerhet och pengar - Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten

Författare
Rebecca Stenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2012 Sverige, Linköping 46 plust 2 bilagor