Efter 1000 år av tystnad - en gömd och glömd historia

Författare
(Birgitta Onsell, Görel Söderberg, Lotta Dale Lo Högberg, Pia Fries, Börje Fredriksson Erika Olofsson.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nämforsens kvinnominne 2018 Sverige, Utgivningsort okänd 52 onumrerade sidor illustrationer 21 x 29 cm