Efter Spock - uppfostringsmönster idag

Författare
Helene Brembeck
(Helene Brembeck.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Etnologiska institutionen, Univ., Etnologiska fören. i Västsverige, Idrottens tr. 1992 Sverige, Göteborg, Göteborg [10], 250 sidor. ill. 21 cm