Efter Viktor Rydberg. - receptionshistoriska studier

Författare
(Anders Burman & Tore Lund (red.).)
Genre
Analys och tolkning, Samlingsverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södertörns högskola 2020 Sverige, Huddinge 1 onlineresurs (225 sidor) illustration 978-91-89109-16-2
Södertörns högskola, Elanders 2020 Sverige, Huddinge, Stockholm 225 sidor illustration 21 cm 978-91-89109-15-5